Konference - Datové standardy aneb „zdravotnická dokumentace v 21. století“

Dne 7. 11. 2023 proběhla v konferenčním centru IKEM první z řady konferencí věnovaných elektronizaci českého zdravotnictví. Takovéto akce plánuje Národní centrum elektronizace zdravotnictví spolu s ÚZIS pořádat pravidelně jednou za čtvrtletí.

První konference byla zaměřená na oblast standardů a související interoperabilitu, což jsou mimo jiné základní předpoklady pro sdílení zdravotnické dokumentace. Zúčastnili se jí zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, lékařských organizací a firem dodávajících sw řešení  do zdravotnictví.

Cílem konference bylo představit aktuální stav a seznámit účastníky s dalšími plánovanými kroky. Hlavním cílem ale bylo ve spolupráci s odbornou veřejností zahájit všeobecnou diskuzi ohledně přípravy standardů do reálného využití.

Konference proběhla pod záštitou

prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, ministra zdravotnictví a prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy ČLS JEP.


Osobní přítomnost více než 100 účastníků a přes 90 účastníků on-line svědčí o velkém zájmu o toto aktuální téma. 

Průběh konference:

Úvodní sdělení ministra zdravotnictví 

Úvodní sdělení předsedy ČLS JEP 

BLOK I. Obsahové standardy zdravotnické dokumentace: koncepce

Elektronizace zdravotnictví a standardizace ZD (IT), propouštěcí zpráva / Foltýn
Nezbytná standardizace ZD ve vztahu k hodnocení dostupnosti a kvality péče / Dušek 

BLOK II. Obecné standardy obsahu zdravotnické dokumentace

Obecné datové standardy podmiňující interoperabilitu a jejich implementace /Kružík
Parametrizace obecného templatu propouštěcí zprávy / Zvolský 

BLOK III. Specifická parametrizace zdravotnické dokumentace – modelové segmenty péče
(prezentace odborníků z praxe)

Iktová medicína / Zvolský
Gastroenterologie / Tachecí
Anesteziologie a intenzivní medicína / Černý
Onkologie / Mužík
Reprodukční zdraví / Pařízek

BLOK IV. NCEZ, centrální projekty MZ ČR, interoperabilita 

NCEZ, Centrální projekty MZ ČR (NPO), Projekt interoperabilita (plán výstupů a financování) /Foltýn/Gábriš

DISKUZE