14. 1. 2021 proběhl online workshop: Plánované kroky v elektronizaci zdravotnictví – výstupy, přínosy a budoucí vývoj

Workshop byl připraven, jako závěrečný krok projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancován Evropskou unií a je postaven na poznatcích získaných v rámci tohoto projektu. Zároveň však představil aktuální situaci v oblasti elektronizace zdravotnictví a další plánovaný rozvoj.
 
Online stream sledovalo téměř 200 diváků a i v závěru přenosu se jejich počet pohyboval přes 150. Těší nás zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku a bude pro nás inspirací pro přípravu dalších pokračování. Diskuze k jednotlivým tématům proběhla s využitím chatu.

Budeme rádi za každý Váš komentář námět, co Vás zaujalo nebo co byste chtěli řešit příště. Své náměty můžete směřovat na email: ncez@mzcr.cz
 
Záznam celého workshopu můžete sledovat zde:

Program:
1.    Úvod 
(Petr Krucký, konzultant, Deloitte Advisory)
2.    Vývoj ve vnímání procesu elektronizace a jejích priorit
(Martin Zeman, ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, MZČR)
-    Kam jsme se posunuli v průběhu realizace projektu za tři roky 
-    Rekapitulace hlavních výstupů a jak byly a budou využity
-    Aktuální priority elektronizace a očekávané přínosy – seznámení s hlavními cíli
3.    Standardy – procesy vývoje a adopce standardů
(Hynek Kružík, konzultant Národního centra elektronického zdravotnictví, MZČR)
-    Co urgentně poskytovatelé a dodavatelé potřebují a z čeho můžeme vycházet
-    Doporučení z expertních týmů a projektových výstupů
-    Dopady na poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele IS. Kde začít a na co navázat  
-    Plán rozvoje standardizace v elektronickém zdravotnictví
4.    Centrální elektronické služby 
(Jiří Borej, hlavní architekt elektronického zdravotnictví, MZČR)
-    Jaké služby jsou plánovány
-    Jaký budou mít dopad na poskytovatele zdravotních služeb
5.    Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví
(Tomáš Bezouška, manažer kybernetické bezpečnosti, MZČR)
-    Nová strategie a cíle resortu v oblasti KB, spolupráce s NÚKIB
-    Jakou podporu MZČR poskytne poskytovatelům zdravotních služeb
6.    Zákon a Strategie eHealth, Digitalizace zdravotnictví ve Zdraví 2030 – hlavní cíle a výzvy 
(Martin Zeman, ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, MZČR)
-    Očekávané přínosy zákona, co návrh zákona řeší a co ne a proč    
-    Elektronická zdravotnická dokumentace, vyhláška o zdravotnické dokumentaci
-    Další kroky realizace Národní strategie elektronického zdravotnictví po roce 2020
7.    Plánovaná podpora poskytovatelů zdravotních služeb z fondů EU
(Jiří Borej, hlavní architekt elektronického zdravotnictví, MZČR)
-    Důraz Evropské komise na využití dotací k digitalizaci zdravotnictví
-    Jaké reformy / projektové záměry jsme připravili a chceme prosadit
-    Jakými nástroji je možné jednotlivé priority podpořit
-    Realizace projektů na podporu čerpání evropských fondů – spoluúčast na přípravě

Jednotlivé prezentace si můžete stáhnout zde: