Pravidla/dokumenty/podklady - Interoperabilita, telemedicína

Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 1
20. 6. 2022

Klinický doporučený postup k telemedicíně

Na internetových stránkách Klinických doporučených postupů (https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&catid=1) byla 21. 3. 2022 uveřejněna informace o první…
sdělení národního centra
20. 6. 2022

Sdělení Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví k vydávání standardů elektronického zdravotnictví

Národní centrum elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví v souladu s § 38 Odst. 2 zákona č. 325/2021 o elektronizaci zdravotnictví stanovuje a…
informace
20. 6. 2022

Informace

Informace o postupu plnění reformy č. 2: Elektronické zdravotnictví v rámci Národního plánu obnovy Cílem této zprávy o postupu prací při plnění milníku…