Pravidla/dokumenty/podklady - Interoperabilita, telemedicína

telemedicína
31. 10. 2022

Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR

Dokument "Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR“ stanovuje pravidla a zároveň je bází pro vznik dalších konkrétních opatření a průvodců, jejichž formy mohou…
sdělení národního centra
20. 6. 2022

Sdělení Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví k vydávání standardů elektronického zdravotnictví

Národní centrum elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví v souladu s § 38 Odst. 2 zákona č. 325/2021 o elektronizaci zdravotnictví stanovuje a…
informace
20. 6. 2022

Informace

Informace o postupu plnění reformy č. 2: Elektronické zdravotnictví v rámci Národního plánu obnovy Cílem této zprávy o postupu prací při plnění milníku…