Zpráva z obrazového vyšetřeníVýsledky zobrazovacích vyšetření

Datum vytvoření: 07.10.2022 v 09:10 | Verze: 1


Pacient:

MUDr. Ing. Jana Example, PhD. (Ž) | PID: 999999/9999 (rodné číslo) | Ikona zákonného zástupcezákonní zástupci

sbalitrozbalit
Pohlaví Žena
Rodné příjmení Rozená
Datum narození xx.xx.1935
Místo narození

Žilina
Číslo pojištěnce 9999999999
Zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
Stav vdaná
Státní občanství Slovensko
Komunikační jazyky čeština
slovenština, preferovaný
Tel (domů) +420 216 200 100
Mobil +420 603 200 100
Email jana.example@provider.cz

Adresa

Ulice 13a

150 00 Praha 5

Zákonný zástupce

JUDr. Eliáš Example

Ulice 1234

516 00 Město

Mobil +420 600 000 111

Tel (domů) +420 222 222 222

Tel (práce) +420 333 333 333

Případ:

Nemocnice Příkladná | Pracoviště zobrazovacích metod

Diagnostické vyšetření ze dne 07.10.2022

sbalitrozbalit

Nemocnice Příkladná

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

IČ0: 00012367 | DIČ: D0012367

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

Číslo případu: Pn123456

Datum a čas: 07.10.2022 08:05

Pracoviště:

Pracoviště zobrazovacích metod (RDG)

Odbornost: 407 | IČZ: 69827000 | IČP: 69827615

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

rdg@nempriklad.cz

Kontaktní osoba:

Prof. Jan Voštěp

Tel (práce) +420 212 444 555

Toto je vzorová zpráva z vyšetření zobrazovacími metodami obsahující fiktivní informace, které nereprezentují žádný reálný případ. Zpráva ilustruje základní technické možnosti návrhu.

Souhrn z vyšetření

Provedená vyšetření

PET+CT mozku

Důvod vyšetření (indikace)

Pacient po resekci GBM vlevo parietálně 5/18, zevní RT na parietotemporální oblast vlevo pro glioblastom, poté itoterapie temodalem.

Klinická otázka:

Nejasný nález vlevo parietálně.


Diagnóza / problém Kód Kategorie
Anemie recidivující ztrátová hyposideremická z angiektázií ve vzestupném tračníku D50.0 Hlavní
Transitorní ischemická ataka G45.9 Komplikace

Popis vyšetření

Pacient byl informován o způsobu vyšetření a podepsal informovaný souhlas s lékařským ozářením. Pacientovi bylo i.v. podáno radiofarmakum (RF) s ohledem na jeho hmotnost 72 kg. PET skenování bylo zahájeno v 8:15 v rozsahu hlavy s přiloženými horními končetinami. Tomu bezprostředně předcházelo nativní nízkodávkové CT vyšetření ve stejném rozsahu ke korekci absorpce PET obrazu. Použité lékařské přístroje: PET / CT systém Biograph mCT Flow, Siemens, ev. Č. 1011399. Pacientovi byla doporučena režimová opatření a po vyšetření byl propuštěn z oddělení v nezměněném zdravotním stavu. Byla provedena fúze se snímky magnetické rezonance z roku 2020 a 2019.

Výsledek vyšetření

Na tomografických řezech nacházíme nehomogenně zvýšenou akumulaci RF při zadním okraji postresekční dutiny vlevo parietotemporálně, maximum akumulace RF resp. FLT je laterálně až do charakteru ložiska výrazně zvýšeného FLT.
V případě, že se v mozku objevuje mozková tkáň, je možné, že se v něm objevují i další nádory.

Závěr

Zvýšená mitotická aktivita dorzálně za postresekční dutinou až fokálního charakteru při jejím laterálním okraji - nález vzbuzuje podezření na viabilní neoplazii.
Nenalézáme žádná další jasná ložiska porušené hematoencefalické bariéry nebo zvýšené mitotické aktivity svědčící pro přítomnost viabilní neoplazie v mozku.

Doporučení

Dále podle vývoje MRI.

Podrobné informace o vyšetření

sbalitrozbalit

Provedená vyšetření

Vyšetření Klasifikace Metoda Místo Datum a čas
PET+CT mozku pro diferenciální dg. tumoru a radiační nekrozy 07.01.002 PET+CT hlava 07.10.2022 09:00

Diagnózy / problémy

Popis Kód Kategorie
Anemie recidivující ztrátová hyposideremická z angiektázií ve vzestupném tračníku D50.0 Hlavní
Transitorní ischemická ataka G45.9 Komplikace

Použité přístroje

Typ Model Výrobce Ev. č.
PET+CT Biograph mCT Flow Siemens 1011399

Kontrastní látka a jiné podané léčivé přípravky

Datum a čas Léčivý přípravek Množství Způsob podání Poznámka
07.10.2022 08:15 Fludeoxythymidin 200 000 i.v. L předloktí

Nežádoucí reakce

Datum a čas Popis reakce
07.10.2022 08:30 Reakce na Fludeoxythymidin

Strukturovaný popis procedury

Podrobné kódované výsledky vyšetření

Strukturvané výsledky pozorování

Podrobné kódované výsledky vyšetření

Související vyšetření

sbalitrozbalit
Datum Vyšetření Odkaz
10.09.2009 MRI mozku Zobrazit
21.10.2010 MRI mozku Zobrazit

Datum a čas vytvoření

Datum a čas vydání

Vytvořil

Část těla

Výška média

Šířka média

Rámce média

Doba trvání záznamu

Příloha

Datum a čas vytvoření

Název přílohy

Velikost přílohy

Hash přílohy

URL adresa přílohy

Data

Typ obsahu

Poznámka

Pohled

Modalita

Zařízení

Typ média

07.10.2022 09:10
07.10.2022 09:30
Bc. Klimenda
Hlava
15 pix
27 pix
13
16 min.
Zobrazit
07.10.2022
Štítek nebo sada textu, který se má zobrazit místo dat.
1600 kB
SHA-1 Reprezentováno pomocí base64
http://sd.ds.cz/khjh
JPEG
Obsahuje volný text, jeho autora a datum a čas jeho vytvoření
boční
CT
CT
obraz

Obrazová studie (DICOM metadata)

sbalitrozbalit
Série Poznámka Odkaz
1 MRI mozku Zobrazit
2 MRI mozku Zobrazit

Objednávka

Neurologická ambulance s.r.o. | Na Karlovce 26, Přibyslav

MUDr. Jan Blažejovský

sbalitrozbalit

Neurologická ambulance s.r.o.

Na Karlovce 26

550 00 Přibyslav, Středočeský kraj


IČ0: 00012367 | DIČ: D0012367

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

info@neurolog.cz

Číslo objednávky: OBJ123456

Datum: 06.10.2022

Objednal:

Ambulance (MUDr. Jan Blažejovský)

Odbornost: 407 | IČZ: 69827000 | IČP: 69827000

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

info@neurolog.cz

Kontaktní osoba:

MUDr. Jan Blažejovský

Tel (práce) +420 201 201 201


V případě dotazů kontaktujte:Technická kontaktní osoba pro tento dokument

MUDr. Jan Pudr

Tel (práce) +420 613 345 344

sbalitrozbalit

MUDr. Jan Pudr

Tel (práce) +420 613 345 344

Nemocnice Příkladná - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 345 344

Fax +420 613 345 346

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

Podpis:

Prof. Jan Voštěp, 17. 9. 2022 11:25

MUDr. Jan Pudr, 17. 9. 2022 11:35

sbalitrozbalit

Prof. Dr. Jan Voštěp

Tel (práce) +420 613 834 534

Nemocnice Příkladná - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

123 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 345 344

Fax +420 613 345 346

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

Další informace o tomto dokumentu

sbalitrozbalit

Autor dokumentu

17.5.2021 09:05

MUDr. Josef Švejk

Pracoviště zobrazovacích metod

Tel (práce) +420 613 834 534

Vzorná nemocnice - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

123 00 Malá obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 111

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

sbalitrozbalit
sbalitrozbalit

Ověřil

17.5.2011 11:00

MUDr. Starší Lékař

Pracoviště zobrazovacích metod

Tel (práce) +420 613 834 534

Vzorná nemocnice - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

123 00 Malá obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 111

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

sbalitrozbalit

Zapsal

17.5.2011 11:00

Jana Sekretářka

sbalitrozbalit

Příjemce

MUDr. Jiří Kodet
Interní ambulance

Ulice 1500/18

123 45 Město

Tel 222 123 456

ordinace@prijemce.cz

http://www.prijemce.cz

sbalitrozbalit

Další příjemce

Dr. Emanuel Poradce
Ambulance Poradce

Ulice 22

PSČ Město

Tel 211 123 456

ambulance@poradce.cz

http://www.ambulance.poradce.cz

sbalitrozbalit

Doporučení k vyšetření

MUDr. Pavel Odeslal

Ordinace Dr. Odesilatele

Musterstraße 27/1/13

6020 Innsbruck

Tel 0512 1234567

Fax 0512 1234567 11

office@ordination-einweiser.at

http://www.ordination-einweiser.at

ME 12345678791

sbalitrozbalit

Registrující lékař

MUDr. Jan Praktik

Ordinace MUDr. Praktika

Praktická 2

PSČ Městečko

Tel 450 123 456

ordinace@praktic.cz

http://www.praktik.cz

sbalitrozbalit

Emergentní kontaktOsoba, která má právo na informace

Karel Manžel (manžel)

Hlavní 1

PSČ Praha

Mobil +420 664 123 456

sbalitrozbalit

Příbuzní

Jana Provdaná (dcera)

Hlavní 1

PSČ Praha

Mobil +420 664 987 654

sbalitrozbalit

Ostatní ošetřující lékaři

MUDr. Aleš Uran

urolog

Tel +420 613 345 361

ales.uran@vzornanemocnice.cz

Příkladná nemocnice - urologické oddělení

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 111

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

sbalitrozbalit

Správce dokumentu

Příkladná nemocnice

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 534

Klíčová slova (služby)

  • Zobrazovací vyšetření
sbalitrozbalit

Informace o dokumentu

Typ dokumentu: Zpráva z obrazového vyšetření

Datum vytvoření: 07.10.2022 v 08:15

Datum vyšetření: 07.10.2022

ID dokumentu: {1.2.203.24341.1.10.icz.4} 1234567.1

Set ID: {1.2.203.24341.1.10.icz.4} 1234567

Verze: 1