Zpráva z obrazového vyšetřeníVýsledky zobrazovacích vyšetření

Datum vytvoření: 07.10.2022 v 09:10 | Verze: 1


Pacient:

MUDr. Ing. Jana Example, PhD. (Ž) | PID: 999999/9999 (rodné číslo) | Ikona zákonného zástupcezákonní zástupci

sbalitrozbalit
Pohlaví Žena
Rodné příjmení Rozená
Datum narození xx.xx.1935
Místo narození

Žilina
Číslo pojištěnce 9999999999
Zdravotní pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
Stav vdaná
Státní občanství Slovensko
Komunikační jazyky čeština
slovenština, preferovaný
Tel (domů) +420 216 200 100
Mobil +420 603 200 100
Email jana.example@provider.cz

Adresa

Ulice 13a

150 00 Praha 5

Zákonný zástupce

JUDr. Eliáš Example

Ulice 1234

516 00 Město

Mobil +420 600 000 111

Tel (domů) +420 222 222 222

Tel (práce) +420 333 333 333

Případ:

Nemocnice Příkladná | Pracoviště zobrazovacích metod

Diagnostické vyšetření ze dne 07.10.2022

sbalitrozbalit

Nemocnice Příkladná

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

IČ0: 00012367 | DIČ: D0012367

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

Číslo případu: Pn123456

Datum a čas: 07.10.2022 08:05

Pracoviště:

Pracoviště zobrazovacích metod (RDG)

Odbornost: 407 | IČZ: 69827000 | IČP: 69827615

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

rdg@nempriklad.cz

Kontaktní osoba:

Prof. Jan Voštěp

Tel (práce) +420 212 444 555

Toto je vzorová zpráva z vyšetření zobrazovacími metodami obsahující fiktivní informace, které nereprezentují žádný reálný případ. Zpráva ilustruje základní technické možnosti návrhu.

Souhrn z vyšetření

Provedená vyšetření

CT mozku nativně

VDN nativně

CT hrudníku nativně

CT břicha a pánve nativně

Důvod vyšetření (indikace)

Polytrauma. Posttraumatická příčná míšní léze (od C 7). Sepse: Prosím o CT mozku, VDN, plic a břicha při pátrání po zdroji infekce.

Klinická otázka:

Zdroj infekce.


Diagnóza / problém Kód Kategorie
Anemie recidivující ztrátová hyposideremická z angiektázií ve vzestupném tračníku D50.0 Hlavní
Transitorní ischemická ataka G45.9 Komplikace

Popis vyšetření

Vyšetření provedeno před a po podání kontrastní látky (Xenetix 350, 80 ml) i.v., bez jakékoli nepříznivé reakce.

Výsledek vyšetření

CT mozku nativně

Odchylky hustoty supra a infratentoriálního lůžka se nerozlišují. Komorový systém a SA prostory jsou volné, obvyklé šířky. Středočárové struktury jsou v ose.

VDN nativně

Čelní dutiny volné, pneumatické. Sfenoidální dutiny s povrchem vpravo. Etmoidální dutiny jsou částečně vyplněny hustými hmotami dorzálně vpravo. V čelistních dutinách bilat. jsou stěnové slizniční hyperpl. změny dorzolaterálně.

CT hrudníku nativně

Levý dolní lalok s výraznou atelektázou v S6 se vzdušným bronchogramem - infiltrace, zánětlivé změny, v obstrukci dolní bronchus. Atelektatické v.s. zánětlivé infiltrativní změny jsou patrné i v S6 vpravo. pleurální prostory jsou bez výpotku. Perikardiální výpotek šíře 13 mm.

Břicho a malá pánev:

Játra obvyklého vzhledu. Žlučník je bez CT denzních kamenů. Žlučové cesty bez dilatace. Ledviny v obvyklé poloze. V levé ledvině cysta o průměru 22 mm v horní třetině. KPS bez dilatace. Slinivka břišní a slezina bez patologie. Střevní kličky obvyklého vzhledu. Aorta obvyklého průměru. V močovém měchýři katétr. Volná tekutina 0.


Páteř: Stp. stabilizace Cp C5- C7. Pokročilé chondrózy vakuových plotének a dorzální osteofyty L4/5 a L5/S1.

Závěr

Levý dolní lalok s výraznou atelektázou v S6 s airy bronchogramem - infiltrace, zánětlivé změny, při obstrukci dolního bronchu.
Atelektatické v.s. zánětlivé infiltrativní změny jsou patrné i v S6 vpravo.
Pleurální prostory jsou bez výpotku. Šířka perikardiálního výpotku 13 mm.
Sfenoidální dutiny s povrchem vpravo.
Stp. stabilizace Cp C5- C7.
Pokročilé chondrózy vakuolizovaných disků a dorzální osteofyty L4/5 a L5/S1.

Podrobné informace o vyšetření

sbalitrozbalit

Provedená vyšetření

Vyšetření Klasifikace Metoda Místo
CT mozku nativně 06.13.001 CT hlava
VDN nativně xx.xx.xxx ?? ??
CT hrudníku nativně 06.11.001 CT plíce
CT břicha a pánve nativně 06.06.013 CT břicho a pánev

Diagnózy / problémy

Popis Kód Kategorie
Anemie recidivující ztrátová hyposideremická z angiektázií ve vzestupném tračníku D50.0 Hlavní
Transitorní ischemická ataka G45.9 Komplikace

Použité přístroje

Typ Model Výrobce Ev. č.
CT 1011399

Kontrastní látka a jiné podané léčivé přípravky

Datum a čas Léčivý přípravek Množství Způsob podání Poznámka
07.10.2022 08:15 Xenetix 350 80 ml i.v.

Strukturovaný popis procedury

Podrobné kódované výsledky vyšetření

Strukturvané výsledky pozorování

Podrobné kódované výsledky vyšetření

Obrazová studie (DICOM metadata)

sbalitrozbalit
Studie Poznámka Odkaz
CT mozku nativně Zobrazit
VDN nativně Zobrazit
CT hrudníku nativně Zobrazit
CT břicha a dolní pánve Zobrazit

Objednávka

Nemocnice Krále Jiřího | Na Kloboučku 26, Horní Dolní

MUDr. Jan Wolf

sbalitrozbalit

Neurologická ambulance s.r.o.

Na Karlovce 26

550 00 Přibyslav, Středočeský kraj


IČ0: 00012367 | DIČ: D0012367

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

info@nem1.cz

Číslo objednávky: OBJ123456

Datum: 06.10.2022

Objednal:

Ambulance (MUDr. Jan Wolf)

Odbornost: 407 | IČZ: 69827000 | IČP: 69827000

Tel: +420 613 111 222 0

Fax: +420 201 201 201

info@neurolog.cz

Kontaktní osoba:

MUDr. Jan Wolf

Tel (práce) +420 201 201 201


V případě dotazů kontaktujte:Technická kontaktní osoba pro tento dokument

MUDr. Jan Pudr

Tel (práce) +420 613 345 344

sbalitrozbalit

MUDr. Jan Pudr

Tel (práce) +420 613 345 344

Nemocnice Příkladná - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 345 344

Fax +420 613 345 346

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

Podpis:

Prof. Jan Voštěp, 17. 9. 2022 11:25

MUDr. Jan Pudr, 17. 9. 2022 11:35

sbalitrozbalit

Prof. Dr. Jan Voštěp

Tel (práce) +420 613 834 534

Nemocnice Příkladná - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

123 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 345 344

Fax +420 613 345 346

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

Další informace o tomto dokumentu

sbalitrozbalit

Autor dokumentu

17.5.2021 09:05

MUDr. Josef Švejk

Pracoviště zobrazovacích metod

Tel (práce) +420 613 834 534

Vzorná nemocnice - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

123 00 Malá obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 111

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

sbalitrozbalit
sbalitrozbalit

Ověřil

17.5.2011 11:00

MUDr. Starší Lékař

Pracoviště zobrazovacích metod

Tel (práce) +420 613 834 534

Vzorná nemocnice - pracoviště zobrazovacích metod

Rovná 345

123 00 Malá obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 111

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

sbalitrozbalit

Zapsal

17.5.2011 11:00

Jana Sekretářka

sbalitrozbalit

Příjemce

MUDr. Jiří Kodet
Interní ambulance

Ulice 1500/18

123 45 Město

Tel 222 123 456

ordinace@prijemce.cz

http://www.prijemce.cz

sbalitrozbalit

Další příjemce

Dr. Emanuel Poradce
Ambulance Poradce

Ulice 22

PSČ Město

Tel 211 123 456

ambulance@poradce.cz

http://www.ambulance.poradce.cz

sbalitrozbalit

Doporučení k vyšetření

MUDr. Pavel Odeslal

Ordinace Dr. Odesilatele

Musterstraße 27/1/13

6020 Innsbruck

Tel 0512 1234567

Fax 0512 1234567 11

office@ordination-einweiser.at

http://www.ordination-einweiser.at

ME 12345678791

sbalitrozbalit

Registrující lékař

MUDr. Jan Praktik

Ordinace MUDr. Praktika

Praktická 2

PSČ Městečko

Tel 450 123 456

ordinace@praktic.cz

http://www.praktik.cz

sbalitrozbalit

Emergentní kontaktOsoba, která má právo na informace

Karel Manžel (manžel)

Hlavní 1

PSČ Praha

Mobil +420 664 123 456

sbalitrozbalit

Příbuzní

Jana Provdaná (dcera)

Hlavní 1

PSČ Praha

Mobil +420 664 987 654

sbalitrozbalit

Ostatní ošetřující lékaři

MUDr. Aleš Uran

urolog

Tel +420 613 345 361

ales.uran@vzornanemocnice.cz

Příkladná nemocnice - urologické oddělení

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 111

info@nempriklad.cz

http://www.nempriklad.cz

sbalitrozbalit

Správce dokumentu

Příkladná nemocnice

Rovná 345

550 00 Malá Obec, Středočeský kraj

Tel +420 613 834 534

Klíčová slova (služby)

  • Zobrazovací vyšetření
sbalitrozbalit

Informace o dokumentu

Typ dokumentu: Zpráva z obrazového vyšetření

Datum vytvoření: 07.10.2022 v 08:15

Datum vyšetření: 07.10.2022

ID dokumentu: {1.2.203.24341.1.10.icz.4} 1234567.1

Set ID: {1.2.203.24341.1.10.icz.4} 1234567

Verze: 1