Standardy elektronického zdravotnictví

Národní centrum elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví v souladu s § 38 Odst. 2 zákona č. 325/2021 o elektronizaci zdravotnictví stanovuje a vydává a počínaje 1. červencem 2022 zveřejňuje na internetové adrese https://ncez.mzcr.cz  standardy elektronického zdravotnictví.

Internetová adresa zároveň slouží všem aktérům / zainteresovaným subjektům jako základní zdroj informací o dalších atributech elektronizace zdravotnictví, včetně oblastí telemedicíny a kybernetické bezpečnosti. Ministerstvo zdravotnictví na tomto odkazu bude zároveň prezentovat další návrhy postupů, metodik a koncepčních dokumentů v oblasti elektronizace zdravotnictví.“