Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 2
27. 11. 2020

Standardizace

Standardizace elektronického zdravotnictví sleduje zajištění interoperability pro různé scénáře spolupráce subjektů, zejména v oblasti vzniku, předávání a…
kybernetická bezpečnost
9. 11. 2020

Podpůrné materiály Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/ Minimální bezpečnostní standard Dokument nabízí zjednodušené principy…
kybernetická bezpečnost
22. 5. 2020

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti – aktualizace vzorů řídicí dokumentace

Byly aktualizovány dva vzorové metodické dokumenty: Metodika identifikace a správy informačních aktiv, Metodika analýzy a řízení rizik: Aktualizované…
kybernetická bezpečnost
7. 5. 2020

Technická doporučení ke zvýšení zabezpečení infrastruktury informačních technologií organizací ve zdravotnictví proti kybernetickým útokům

Tento stručný soubor technických doporučení, jejichž smyslem je přispět k dosažení základní úrovně zabezpečení infrastruktury informačních technologií…
koronavirus
8. 4. 2020

Doporučení Evropské komise o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID-19 a jejího překonání

Dnes, dne 8. dubna 2020 přijala Evropská komise Doporučení o společném souboru nástrojů EU pro využití technologií a údajů za účelem boje s krizí COVID -19 a…