Last conference
23. 9. 2022

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla závěrečná konference projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up)

Postupná digitalizace resortu zdravotnictví je nezbytnou podmínkou zefektivnění stávajících procesů a je také východiskem pro budoucí soulad s definicí…
pozvánka na seminář
23. 9. 2022

Pozvánka na seminář: Elektronizace zdravotnictví

TATO AKCE JE URČENA PRO VEŘEJNOST I ZÁSTUPCE PACIENTŮ A PROBĚHNE V PROSTORÁCH PACIENTSKÉHO HUBU S MOŽNOSTÍ ONLINE PŘIPOJENÍ Co je obsahem zákona o…
telemedicína
9. 9. 2022

Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR

Dokument "Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR“ stanovuje pravidla a zároveň je bází pro vznik dalších konkrétních opatření a průvodců, jejichž formy mohou…
Informační bulletin
20. 6. 2022

Informační Bulletiny

Na této stránce najdete Informační Bulletiny, které jsou souhrnnou informací poskytovanou v návaznosti na zpracovanou Strategii KB MZČR a jsou určeny pro…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 1
20. 6. 2022

Klinický doporučený postup k telemedicíně

Na internetových stránkách Klinických doporučených postupů byla uveřejněna druhá verze návrhu klinického doporučeného postupu KDP-AZV-49 Poskytování distanční…