Standardizace

Standardizace elektronického zdravotnictví sleduje zajištění interoperability pro různé scénáře spolupráce subjektů, zejména v oblasti vzniku, předávání a sdílení klinických informací a elektronických zdravotních záznamů (EZZ), ale zahrnuje také podpůrné, administrativní scénáře, které souvisejí s řízením, koordinací, vyúčtováním služeb či druhotným využitím dat, např. pro vědecké a statistické účely.

Normy interoperability jsou volně definovány jako standardy pro zasílání zpráv, standardy pro (ukládání či předávání) obsahu a standardy terminologie a klasifikace. Ty všechny dohromady podporují snadnou a bezchybnou výměnu dat mezi systémy „provozních“ míst, registry, úložišti, tedy obecněji řečeno – všemi aplikacemi či službami elektronického zdravotnictví.

Národní centrum elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví v souladu s § 38 Odst. 2 zákona č. 325/2021 o elektronizaci zdravotnictví stanovuje a vydává a počínaje 1. červencem 2022 zveřejňuje na internetové adrese https://ncez.mzcr.cz  standardy elektronického zdravotnictví.

Internetová adresa zároveň slouží všem aktérům / zainteresovaným subjektům jako základní zdroj informací o dalších atributech elektronizace zdravotnictví, včetně oblastí telemedicíny a kybernetické bezpečnosti. Ministerstvo zdravotnictví na tomto odkazu bude zároveň prezentovat další návrhy postupů, metodik a koncepčních dokumentů v oblasti elektronizace zdravotnictví.“