Standardizace

Standardizace elektronického zdravotnictví sleduje zajištění interoperability pro různé scénáře spolupráce subjektů, zejména v oblasti vzniku, předávání a sdílení klinických informací a elektronických zdravotních záznamů (EZZ), ale zahrnuje také podpůrné, administrativní scénáře, které souvisejí s řízením, koordinací, vyúčtováním služeb či druhotným využitím dat, např. pro vědecké a statistické účely.

Normy interoperability jsou volně definovány jako standardy pro zasílání zpráv, standardy pro (ukládání či předávání) obsahu a standardy terminologie a klasifikace. Ty všechny dohromady podporují snadnou a bezchybnou výměnu dat mezi systémy „provozních“ míst, registry, úložišti, tedy obecněji řečeno – všemi aplikacemi či službami elektronického zdravotnictví.