Propouštěcí zpráva

Standard popisuje základní aspekty propouštěcích zpráv (včetně zpráv předběžných) při propuštění ze všech typů zařízení lůžkové péče; všeobecných nemocnic, psychiatrických nemocnic; specializovaných lůžkových zařízení nebo zdravotnických zařízení, která vydávají dokument, který lze považovat za propouštěcí zprávu. Standard je aplikovatelný na případy akutní hospitalizační péče, stejně jako na jiné druhy nemocniční péče, včetně péče ošetřovatelské a péče jednodenní. 

Soubory ke stažení