Minimální datové standardy

Návrhy Minimálních datových standardů elektronické zdravotnické dokumentace ve formě funkční specifikace k veřejně oponentuře pro vybrané klinické oblasti (iktová medicína, traumatologie, anesteziologie, intenzivní medicína, reprodukční zdraví, onkologie, gastroenterologie, screeningové programy). Každý standard je prezentován v podobě krátké textové anotace (A), strukturovaného přehledu parametrů (B) a datového modelu (C).

Své připomínky můžete zasílat na email: jaromir.holub@mzcr.cz, poslední aktualizace 30.5.2024.

Soubory níže lez stáhnout buď všechny najednou (MDS výstup 20240530.zip) nebo samostatně jeden soubor po druhém.

 

Soubory ke stažení