Klinický doporučený postup k telemedicíně

Na internetových stránkách Klinických doporučených postupů (https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&catid=1) byla 21. 3. 2022 uveřejněna informace o první verzi návrhu klinického doporučeného postupu KDP-AZV-49 Poskytování distanční péče  (Telemedicína). Publikování postupu se očekává do konce června.