Minimální datové standardy

Návrhy Minimálních datových standardů elektronické zdravotnické dokumentace ve formě funkční specifikace k veřejně oponentuře pro Propouštěcí zprávu a vybrané klinické oblasti (iktová medicína, traumatologie, anesteziologie, intenzivní medicína, reprodukční zdraví, onkologie, gastroenterologie, screeningové programy). Každý standard je prezentován v podobě krátké textové anotace (A), strukturovaného přehledu parametrů (B) a datového modelu (C).

Své připomínky můžete zasílat na email: jaromir.holub@mzcr.cz, nejpozději do 15. 1. 2024.

Soubory ke stažení