Katalog standardů

Stanovení rozsahu katalogu

Při stanovení rozsahu katalogu standardů jsme vycházeli z následujících pravidel:
1. Při výběru oblastí a jednotlivých standardů byly brány jako kritérium principy Národní strategii
elektronického zdravotnictví.
2. Z hlediska projektu je uplatněno výběrové kritérium stanovující, že jde o standard
• již využívaný v oblasti elektronického zdravotnictví v ČR NEBO
• standard v budoucnu aplikovatelný v podmínkách ČR, zejména s ohledem na případnou vazbu na
standardy zavedené v EU.
Pro zařazení dokumentu do katalogu bylo rozhodující to, že v praxi se dokument jako (národní) standard
uplatňuje, a to bez ohledu na to, zda je jako standard deklarován a na to, zda ho spravující organizace za národní standard považuje.

Katalog bude sloužit pro interní potřebu Národního centra pro elektronizaci zdravotnictví (NCEZ), jako
dlouhodobě a průběžně udržovaný přehled standardů. Katalog umožní výrobcům a uživatelům sw aplikací seznámit se s aktuálním stavem standardizace v dané oblasti. Katalog dále umožní subjektům, které standardy vytvářejí a spravují, identifikovat se jako SDO (organizace vytvářející standardy) s celorepublikovou působností, resp. rozpoznat, že z hlediska NCEZ je na ně takto nahlíženo. V neposlední řadě katalog umožní subjektům, které představují klienty aplikací, podléhajících standardům, kvalifikovaněji vyjednávat s dodavateli o výběru standardů.

Aktuální katalog standardů na jdete zde:

Katalog standardů