Zpracování evaluační zprávy vhodnosti způsobu řešení

Závěrečná evaluační zpráva - evaluační zpráva dopadů projekt ve vztahu k NSEZ

Předkládaná závěrečná zpráva obsahuje zjištění, závěry a doporučení z evaluace projektu Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, jež je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Hodnocený Projekt je jedním z klíčových projektů implementace Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016-2020 a evaluace se zaměřila nejen na hodnocení samotného hodnoceného Projektu, ale zároveň i na jeho efekty na implementaci NSEZ.