Seminář: Co přinese digitalizace zdravotnictví pro české pacienty

Ve středu 7. 3. 2024 proběhl v prostorách Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ) seminář, který byl určen zástupcům pacientských organizací a jehož cílem bylo je seznámit, co elektronizace zdravotnictví přinese pacientům. Akce proběhla prezenčně i prostřednictvím on-line platformy.
 
V první části představil Jakub Tomas co jsou centrální služby elektronického zdravotnictví jako standardy pro výměnu a sdílení zdravotnické dokumentace, zmínil nezbytný legislativní rámec, který vymezil zákon 325/2021 Sb. A co tyto služby přináší, tedy zjednodušení a ulehčení čerpání zdravotnické péče pacientům a lékařům a efektivnější čerpání zdravotní péče. Dále pak sdělil přehled plánovaných centrálních služeb, kromě výhod pro pacienty se zmínil také o nezbytném zabezpečení citlivých pacientských údajů.
 
Zatímco Jakub Tomas se věnoval plánové elektronizaci zdravotnictví v České republice, tak se Martin Pilnik v druhé části semináře zaměřil zejména na elektronizaci zdravotnictví na úrovni EU. Představil, jak funguje na mezinárodní úrovni eRecept a Pacientský souhrn, v kterých zemích je již možné je využít a jaká bude budoucnost mezinárodního sdílení zdravotnických informací. Zároveň však zmínil i možná úskalí, která spočívají v tom, že v různých zemích se stejná léčiva prodávají pod různým názvem a s jiným dávkováním a také skutečnost, EU v tomto případě uznává přednost národní legislativy jednotlivých států, která může vydávání léčiv v určitých případech limitovat. 

seminář - ilustrační obrázek