kybernetická bezpečnost
13. 3. 2023

Varování před hrozbou v souvislosti s používáním aplikace TikTok

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání…
konference_IRP
1. 2. 2023

Odborný seminář pro potencionální žadatele, příjemce a  zpracovatele projektů žádajících podporu z IROP a NPO v oblasti interoperability eHealth

V pondělí 30. 1. 2023 se v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR setkali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj,…
workshop_telemedicina
21. 12. 2022

Workshop Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb

Dne 15. 12. 2022 proběhl v prostorách Ministerstva zdravotnictví workshop pořádaný společně s Národním telemedicínským centrem FN Olomouc, které je špičkovým…
digital_healtcare
31. 10. 2022

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR v návaznosti na Vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
digital_healtcare_2
31. 10. 2022

Testovací rámec interoperability

Testovací rámec interoperability IS poskytovatele zdravotních služeb s NCPeH ČR